Inwentaryzacja budowlana – architektoniczna to odtworzenie – opracowanie aktualnych planów budowli na podstawie przeprowadzonych pomiarów z natury.

Opracowujemy szczegółowe i profesjonalne inwentaryzacje budowlane wszystkich rodzajów budynków w tym: mieszkalnych, produkcyjnych, usługowych, wielorodzinnych i gospodarczych. Przygotowujemy inwentaryzacje dla potrzeb projektów rozbudowy, nadbudowy, zmiany funkcji użytkowania, weryfikacji powierzchni pomieszczeń, projektów wnętrz, ustanowienia odrębności lokalu, legalizacji samowoli budowlanej. Podstawowa inwentaryzacja przez nas opracowywana zawiera rzuty, przekroje, elewacje, opis techniczny i dokumentację fotograficzną.

 

Inwentaryzacje przekazujemy w formie cyfrowej (pliki .dwg i .pdf) oraz w formie wydruków.