Ekspertyza techniczna to ocena stanu obiektu budowlanego poparta badaniami i wyliczeniami wytrzymałościowymi fundamentów, stropów, ścian oraz innych elementów konstrukcji, dachu, elewacji. Zawiera między innymi opis badanych elementów i rozwiązań konstrukcyjnych budynku, ich wymiary i materiały, z jakich są zrobione. W opracowaniu zawarta jest też ocena stanu budynku i jego przydatności do dalszego użytkowania lub planowanej przebudowy oraz ocena stanu instalacji. Przedstawia wszelkie uszkodzenia występujące w badanych elementach, wskazuje przyczyny powstawania tych uszkodzeń oraz zalecenia dotyczące koniecznych napraw, wzmocnień, osuszenia czy ocieplenia konstrukcji. Ekspertyza zawiera także zalecenia co do sposobu wykonania napraw w remontowanym obiekcie.

 Ocena techniczna

 Opinia techniczna to ocena stanu budynku wystawiona na podstawie oględzin
i dostępnej dokumentacji projektowej.